Kuidas saab osta-müüa taevast või maa soojust? See mõte on meile võõras. Kui õhu värskus ja vete sädelus ei kuulu meile, siis kuidas te saate seda osta? (indiaani hõimujuht Seattle)

Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus

Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus (Keskus) alustas tegevust märtsis 2006.

Keskuse eesmärgiks on algatada, koordineerida ja arendada interdistsiplinaarset taastuvenergiaalast teadus- ja arendustegevust. Lähiaastatel keskendub Keskus oma tegevuses eeskätt bioenergiale.

2008.a. septembrist kuni 2014.aasta lõpuni tegutses EMÜ taastuvenergia keskus SPINNO+ projekti all, panustades oluliselt tehnoloogiasiirdele.

Uudised

Bert Holmi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

29.07.2015

21.augustil 2015 kell 14:00

Kaitsmisele tuleb EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Bert Holmi väitekiri

„Cultivation of willows (Salix sp.) using residues of the wastewater purification process and biogas production as fertilisers. Pajude (Salix sp.) kasvatamine kasutades väetisena reoveepuhastusprotsessi- ja biogaasi tootmise jääke“

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Baeri majas Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Heinsoo ning oponent prof. Theo Verwijst (Swedish University of Agricultural Sciences). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Konverents TEUK XVII tulekul

22.06.2015

TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XVII (TEUK–XVII)

Iga-aastane taastuvenergia alane konverents toimub 12. novembril 2015.a. algusega kell 10.00 Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A). 

Konverentsi fookuses on viimase aja taastuvenergia arendus- ja teadustöö tulemused, täpsemalt keskendume sel aastal tulevale Pariisi kohtumisele ning seal paika pandavate kliimapoliitiliste eesmärkide mõjule Eesti energeetikasektori tulevikus.

Ootame teadureid, doktorante ja magistrante oma uurimistöö tulemusi esitlema. Konverentsi programm on leitav vasakpoolsest menüüst, kuulajaks saab registreeruda SIIN
Ettevõtjad saavad konverentsil demonstreerida erinevate seadmete eksponaate ja uusi tehnoloogiaid, esitleda praktilisi kogemusi ning reklaamida oma tooteid.

Traditsiooniliselt avaldatakse konverentsi artiklite kogumik.

Konverentsil osalemine on tasuta. 

Konverentsi korraldamist toetavad Eesti Taastuvenergia Koda ja Roheline Ülikool. 

Eesti Maaülikooli taastuveneriga keskus

Tel (+372) 731 3268, faks (+372) 731 3260, e-post elis.vollmeremu.ee