Konverents Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XVIII (TEUK XVIII)

toimub 10. novembril 2016.a. EMÜ peahoones (Kreutzwaldi 1A). 

 

Konverentsi saab jälgida ka videoülekandena aadressil video.emu.ee või DelfiTV vahendusel. 


 

Moderaator Peep Siitam

9.00 – 10.00 Tervituskohv ja registreerimine

 

10.00 – 10.30 Riiklik vaade taastuvenergia arendamisele ja väljakutsetele energeetikas – Ando Leppiman, energeetika asekantsler (MKM)

10.30 – 11.00 2020 ja 2030 aasta energeetika eesmärgid ja vahendid nende täitmiseks – Madis Laaniste, Energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht (MKM) 

11.00 – 11.30 Taastuvenergia100 uuendamine – Rene Tammist (Eesti Taastuvenergia Koda)

11.30 – 12.00 Kuidas viimaste aastate areng mõjutab tuuleenergeetikat pikemas perspektiivis – Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon)

 

12.00-13.00 Lõuna, posterettekanded

 

13.00 – 13.20 Maakonna- ja üldplaneeringu mandaat uues energiageograafias – Antti Roose (Tartu Regiooni Energiaagentuur)

13.20 – 13.40 Taastuvenergia100 sotsiaalmajanduslikud mõjud – Aivo Lokk (Utilitas OÜ)

13.40 – 14.00 Kuidas kohalikku kogukonda paremini kaasata – Martin Kruus (Nelja Energia AS) 

14.00 – 14.20  Turba ja puidu, kui kütuste kasutamise mõju kliima seisukohast EU õigusruumis – Erki Niitlaan (Eesti Turbaliit)

14.20 – 14.40 Energeetika linnaruumis - Nutika linnaosa projekt Tartus – Raimond Tamm (Tartu Linnavalitsus) 

 

14.40 – 15.15 Kohvipaus

 

15.15 – 15.30 Kuidas elektrituruseaduse uuendamine taastuvenergia arengut toetab – Siim Meeliste (MKM)

15.30 – 15.45 Lihtsad ja praktilised „tööriistad“ taastuvenergia edendamiseks – River Tomera, Taastuvenergia talituse juhataja (Elering AS)

15.45 – 16.30 Diskussioon "Elektrituruseaduse vastuolud ning visioonid arenguks aastani 2030" Osalevad esindajad Madis Laaniste Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, River Tomera Eleringist, Rene Tammist Eesti Taastuvenergia Kojast. 

Konverentsi lõpetamine