Sõnnikumajanduse infoseminar

Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut osalevad projektis „Manure Standards“, mille eesmärk on välja töötada rahvusvaheliselt ühtsed juhised sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Seeläbi muudetakse loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, kuna uute sõnnikustandardite rakendamine parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre.

Projektis osalevad kõik otseselt Läänemerd mõjutavad riigid, muuhulgas Venemaa, mis kasutavad täna erinevaid meetodeid orgaaniliste väetiste ja neist pärinevate toitainete koguste arvestamiseks.

 

Ootame teid osalema Manure Standards projekti seminarile 22.jaanuaril 2018.a. algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5, ruum täpsustub).

 

10.30-11.00 Saabumine ja tervituskohv

11.00 Sissejuhatus päeva (projekti tutvustus). Allan Kaasik, EMÜ

11.20 Sõnniku proovivõtu ja -analüüsi metoodikad – hetkeolukord ja suundumused Eestis. Allan Kaasik, EMÜ

11.50 Sõnniku koostise ja koguse arvutuslikud meetodid – hetkeolukord ja suundumused. Allan Kaasik, EMÜ

12.20 Sõnnikumajanduse ökonoomika ja keskkonnamõjud. Kalvi Tamm, ETKI, Alar Astover, EMÜ

12.50-13.30 Diskussioon 

 

Oma osalemisest palun teada anda 19. jaanuariks 2018 allpool oleva vormi kaudu, et teaksime koogitükkide arvu arvestada.

 

Lisaküsimuste puhul pöörduge Allan Kaasiku (allan.kaasik@emu.ee) või Kalvi Tamme (kalvi.tamm@etki.ee) poole.


Registreerimine sõnnikumajanduse infoseminarile

Nimi*
Organisatsioon*
E-posti aadress*