Tegevus

Kalender

Lähiajal sündmusi tulemas pole.

Eesti Maaülikoolis kaitstud taastuvenergiaalased magistri- ja doktoritööd

Siia alla on koondatud enamik Eesti Maaülikoolis kaitstud taastuvenergia alastest magistri- ja doktoritöö pealkirjadest. Uuendame nimekirja jõudumööda. Tööd ise asuvad vastavates instituutides. Doktoritööd on kättesaadavad Maaülikooli raamatukogus. 


Kaitstud doktoritööd

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Uri, V. 2001. The dynamics of biomass production and nutrient status of grey alder and hybrid alder plantations on abandoned agricultural lands. Estonian Agricultural University, 150 p.

Vares, A. 2005. The growth and development of young deciduous stands in different site conditions. Estonian Agricultural University, 159 p.

 

 

Kaitstud magistritööd

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Toome, M. 2005 Paju pigirooste (Melampsora epitea) arvukuse hindamine erinevatel pajukloonidel neljas Eesti istanduses

Liia Kukk, magistrikraad, 2007, (juh) Alar Astover, Hugo Roostalu, Bioenergiakultuuride kasvatamise võimalused põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud maal Ida-Viru, Järva ja Tartu maakondades

Indrek Melts, magistrikraad, 2008, (juh) Katrin Heinsoo, Marek Sammul, Poollooduslike koosluste taimse biomassi kasutamisvõimalused energia tootmiseks ( abstract (PDF))

Alyona Ostroukhova, magistrikraad, 2008, (juh) Alar Astover, Peeter Muiste, Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Ida-Viru maakonnas

Elsa Suuster, magistrikraad, 2008, (juh) Alar Astover, Peeter Muiste, Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Saare maakonnas

Kukka-Marjaana Lehto, magistrikraad, 2008, (juh) Alar Astover, Energiaheina kasvatamise võimalused OÜ-s Maaharijad

Katre Hein, magistrikraad, 2009, (juh) Katrin Heinsoo, Päideroo (Phalaris arundinacea) põldude saak ja kvaliteet bioenergia tootmiseks ( abstract (PDF))


Metsandus- ja maaehitusinstituut

Vares, A. 1999. Biomass, produktsioon ja peamised mineraaltoitained sanglepakultuurides.

Tullus, A. 2005. Hübriidhaava kasvatamine Eestis: esimese viie aasta tulemused.

Linnar Pärn, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Peeter Muiste, Puidupõhise bioõli tootmise võimalused Eestis

Lastik, R. 2006. Biomassi produktsioon endistel põllumaadel kasvavates lehtpuupuistutes.

Risto Mitt, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Peeter Muiste, Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal

Renal Lastik, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Veiko Uri, Biomass ja produktsioon endistel põllumaadel kasvavates lehtpuupuistutes

Tanel Niklus, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Peeter Muiste, Kuivenduskraavidel kasvav puitmass


Tehnikainstituut

Mart Hovi, magistrikraad (teaduskraad), 1995, (juh) Eugen Kokin, Mitmeaastased rohttaimed energeetilise toormena Eesti Vabariigis

Vano Kupatadze, Veiko Proovel, magistrikraad, 2007, (juh) Jüri Olt, Biogaasi pooltööstuliku katsereaktori pilootprojekt

Jaanus Kaldoja, magistrikraad, 2008, (juh) Andres Annuk, Aseri Tuulepark, Eesti Maaülikool, tehnikainstituut

Kaider Parv, magistrikraad, 2008, (juh) Andres Annuk, Tuulte energeetilise saagise hindamine

Mati Tühis, magistrikraad, 2008, (juh) Andres Annuk, Bioetanooli tootmistehnoloogia tselluloossest materjalist

Ivan Vikman, magistrikraad, 2008, (juh) Andres Annuk, Tuuleenergeetika kasutusvõimalusi Eesti sisemaal

Margus Mõts, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Eugen Kokin, Tuuleturbiini tunnusjoone modelleerimine

Eduard Okunev, magistrikraad, 2008, (juh) Eugen Kokin, Geotermaalse energia kasutamise võimalused

Jüri Frorip, magistrikraad, 2008, (juh) Eugen Kokin, Biodiisli tootmise võimalused Eestis

Raido Nikonorov, magistrikraad, 2008, (juh) Jaan Lepa, Hüdroenergeetika Eestis aastal 2008

Steven Pärk, magistrikraad, 2008, (juh) Jaan Lepa, Tuuleenergeetika Eestis aastal 2008