Sõnniku arvutusvahendi praktiline seminar

Ootame teid osalema sõnnikumajandust käsitlevale praktilisele seminarile 15. märtsil 2019.a. algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5, ruum 0A7).

Sellele järgneva praktilise töötoa eesmärk on tutvustada uut arvutusvahendit, mis aitab sõnniku kogust, keemilist koostist ning lämmastikuga seotud saasteainete emissioone hõlpsalt arvutada.

 

9.30-10.00 Registreerimine 

10.00-12.00 Sõnniku proovivõtu ja -analüüsi metoodikad ja loodud arvutusmudel. Allan Kaasik, EMÜ

12.00-13.00 Lõuna

13.00-16.00 Praktiline töötuba – Arvutusvahend sõnniku koguse, keemilise koostise (NPK) ja lämmastikuga seotud saasteainete arvutamiseks. Allan Kaasik, EMÜ

Töötoas on olemas vajalikud arvutid, kuid arvutusvahendi paremaks mõistmiseks soovitame teil kaasa võtta oma andmed ettevõttes kasutatud söötade kohta (söödaratsioonide näidised) ning aasta keskmised toodanguandmed. Vajadusel saate kasutada ka meie mudel-andmebaasi.

Ettekande slaidid

Arvutusvahend

Arvutusvahendi juhis (inglise keeles)

Arvutusvahendi juhis (eesti keeles)

Näidisandmed

 

Lisaküsimuste puhul pöörduge Allan Kaasiku (allan.kaasik@emu.ee) poole.

 

Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut osalevad projektis „Manure Standards“, mille eesmärk on välja töötada rahvusvaheliselt ühtsed juhised sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Seeläbi muudetakse loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, kuna uute sõnnikustandardite rakendamine parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre.

Projekti koduleht (inglise keeles) on SIIN.