Tulemused

Projekti Manure Standards raames töötatakse välja mitmed praktiliselt kasulikud tööriistad ja juhendid. Eestikeelsed neist leiab siit leheküljelt. Ingliskeelsed versioonid leiab projekti kodulehelt

 

Sõnniku arvutusvahend farmide jaoks

Arvutusvahend võimaldab massi-bilansi meetodil kalkuleerida veiste, sigade, ja kodulindude (munakanad, broilerid ja noorlinnud) sõnniku produktsiooni aastas, samuti sõnniku keemilise koostise näitajaid looma, loomapidamishoone ja sõnnikuhoidla tasemel. Algoritmid, mida kasutatakse looma tasemel arvutustes, pärinevad Taani vastavast süsteemist  (DIAS report no 7)

SIIT saab alla laadida arvutusvahendi (kokkupakitud zip-kaust). 

SIIT saab alla laadida arvutusvahendi juhendi (PDF).

Käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest

Peatset valmib eesti keeles käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest "KUIDAS SÕNNIKUT KÕIGE OTSTARBEKAMALT KASUTADA?". Trükis valmis koostöös HELCOM Agri töörühmaga. 

Trükise ingliskeelse versiooni leiab SIIT.

Juhend sõnnikuproovide võtmiseks

Peatselt valmib eestikeelne käsiraamat sõnnikuproovide võtmiseks. 

Trükise ingliskeelne versioon on leitav SIIT