Koolitus 23.11

Taastuvenergia projektide rahastamine

23. novembril 2017.a. Eesti Maaülikoolis, Metsamajas (Kreutzwaldi 5, Tartu) ruumis 2A13. 

 

Eesmärk: Anda koolitusel osalejatele võimalikult mitmekülgne ülevaade taastuvenergia väikelahenduste ja energiatõhususega seotud projektide rahastamisvõimalustest Eestis (sh ka maapiirkondades).

Käsitletavad teemad: (1) taastuvenergia äriprojektid, (2) taastuvenergia või energiatõhususe projektid, mis on suunatud üldiste halduskulude optimeerimisele ning (3) kogukonna ühishuvist/vajadusest tulenevad taastuvenergia või energiatõhuususe projektid.

 

10.30 -10.40       Sissejuhatus päeva  - Mark Kantšukov, TÜ Majandusteaduskond

10.40- 11.50       Äriideede ja arendusprojektide finantseerimine. Lisakapitali kaasamise  vajaduse määratlemine. Eelarvestamine. Arendusprojekti finantsmõõdikute kavandamine - Mark Kantšukov, TÜ Majandusteaduskond

11.50  - 12.20     Raha kui eesmärgi erinevus rahast kui vahendist: kas rahva kestmise tagab aade või majanduskasv? -  Andro Roos, Tartu Hoiu-laenuühistu

12.20 – 12.50     Energiapaus

12.50 – 13.30     Panga laenuvahendite kaasamine. Panga poolsed kriteeriumid ja projekti riskihindamine – Vahur Vallistu, Swedbank

13.30 – 14.00     Partneri/teenuse pakkuja-poolne arendusprojekti finantseerime – Aivar Uutar, AU Energiateenus OÜ

14.00 – 14.20     Energiapaus

14.20 -14.50       Kogukondlik ehk ühistuline rahastamine – Priit Põllumäe, Eesti Ühismets TÜ/Eesti Maaülikool

14.50 – 15.20    Avaliku sektori toetuse taotlemine taastuvenergia ja ettevõtete ressursitõhususe projektide rahastamiseks. Abikõlbulikud taotlejad ja projektide tulemuslikkuse indikaatorid. KIK-i toetuste näitel – Siim Umbleja, KIK

15.20- 15.30       Päeva kokkuvõte, Mark Kantšukov

 

Koolituse slaidid on alla laetavad siit: 

Äriideede ja arendusprojektide finantseerimine. Lisakapitali kaasamise  vajaduse määratlemine. Eelarvestamine. Arendusprojekti finantsmõõdikute kavandamine - Mark Kantšukov

Raha kui eesmärgi erinevus rahast kui vahendist: kas rahva kestmise tagab aade või majanduskasv? -  Andro Roos

Panga laenuvahendite kaasamine. Panga poolsed kriteeriumid ja projekti riskihindamine – Vahur Vallistu

Partneri/teenuse pakkuja-poolne arendusprojekti finantseerime – Aivar Uutar

Kogukondlik ehk ühistuline rahastamine – Priit Põllumäe

Avaliku sektori toetuse taotlemine taastuvenergia ja ettevõtete ressursitõhususe projektide rahastamiseks. Abikõlbulikud taotlejad ja projektide tulemuslikkuse indikaatorid. KIK-i toetuste näitel – Siim Umbleja