Koolitused

Koolitustesari: Kuidas jõuda keskkonda säästvama energeetikani?

Eesti Maaülikool koostöös teadusagentuuri ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga korraldab koolitustesarja säästva energeetika projektide teemadel. 

Koolitused toimuvad Eesti Maaülikoolis, Metsamajas (Kreutzwaldi 5-2C4, Tartu). Osalemiseks on kindlasti vajalik eelregistreerimine (vt allpool). 

 

1.märts 2018  Energiamajanduse planeerimine, säästva energeetika tegevuskavade koostamine

10:00-10:30 Registreerimine, kohv

10.30 -10.40 Sissejuhatus päeva

10.40- 12.10 Ülevaade energiamajanduse planeerimisest ettevõtte, omavalitsuse ja regiooni tasemel. Aare Vabamägi, soojusenergeetika insener

12.10 – 12.30 Energiapaus

12.30  - 13.15 SECAP-i (Sustainable Energy and Climate Action Plan - Jätkusuutliku energeetika ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava) lähenemisviis. Antti Roose, Tartu Regiooni Energiaagentuur

13.15 – 13.45 Taastuvenergia 100 arengukava koostamise kogemustest, Rene Tammist, Taastuvenergia Koda

13.45 – 14.00 Energiapaus

14.00 – 15.30 Arengukavade koostamise töötuba

15.30- 15.45 Päeva kokkuvõte.

 

Tulemas:

Novembris 2018  Ingliskeelne koolitus Eesti, Läti ja Leedu huvigruppidele SMEde rahastusvõimalustest Euroopa Liidu tööprogrammidest. Lisaks käsitletakse ka huvigruppide kaasamist ja kommunikatsioonitegevusi. 

 

Lisainfo: Elis Vollmer, elis.vollmer@emu.ee


 

23.11 Taastuvenergia projektide rahastamine

Käsitletavad teemad: (1) taastuvenergia äriprojektid, (2) taastuvenergia või energiatõhususe projektid, mis on suunatud üldiste halduskulude optimeerimisele ning (3) kogukonna ühishuvist/vajadusest tulenevad taastuvenergia või energiatõhuususe projektid.

Loe lähemalt siit. 


30.11 Euroopa Liidu energeetika valdkonna rahastusvõimalused KOVdele 

Käsitletavad teemad:

  • Hangete ettevalmistamine,
  • kaugküte, katlamajade renoveerimine.
  • Võimalike investeerimisprojektide ettevalmistamine.
  • PPP - avaliku ja erasektori koostöö.  

Soovitav on inglise keele oskus, kuna osa koolitusmaterjale on inglise keeles. 

 

8.12 Taastuvenergia projektide kirjutamine ja juhtimine 

Käsitletavad teemad: projektitaotluste ettevalmistamine ja konsortsiumi juhtimine. Projekti struktuurne ülesehitamine, erinevate huvide koondamine, eelarve koostamine jmt. 

Soovitav on inglise keele oskus, kuna osa koolitusmaterjale on inglise keeles. Lisaks peab kaasas olema oma sülearvuti, kuna enamus koolitusest on praktiliste ülesannetena.

Koolitus algab kell 10 ja kestab kuni 15.30. 

Palun eelregistreerida allpool oleva vormi kaudu hiljemalt 5. detsembri õhtuks.