SPINNO+ projekt

Kalender

Lähiajal sündmusi tulemas pole.

Taastuvenergia keskuse tegevused SPINNO+ projekti raames

Spinno+ tugiteenused, mida EMÜ taastuvenergia keskus pakub oma töörühmadele.


▪ Innovatsiooniosakute finantsskeemi tutvustamine.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös ülikooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Kuidas käib innovatsiooniosaku taotlemine – 7 sammu:

1. Defineeri uurimist vajav küsimus või probleem.
2. Vali sobiv koostööpartner.
3. Valmista ette projektiplaan.
4. Esita avaldus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.
5. Oota EASi positiivset otsust ja innovatsiooniosaku väljastamist.
6. Asuge koostöös partneriga projekti teostama.
7. projekti lõppemisel esitage aruanne EASile, EAS maksab osaku väärtuse täies mahus välja.

Lisainfot innovatsiooniosakute kohta saab EASi kodulehelt▪ Spinno+ vahendite kasutamine töörühmade poolt, nende tegevuste assisteerimine. Tegevused peavad olema suunatud ettevõtlusega koostöö arendamisele ja edendamisele.

  • Ürituste (nt infoseminarid) korraldamine;
  • Infomaterjalide kujundamine ja trükkimine (sh ka postrid);
  • Ettevõtetega koostöö rahastamine
  • Vahendid lähetuste rahastamiseks.