Selles peitubki maailma häda, et me ise omal nahal ei tunne, mida me korda saadame. (E.M. Remarque)

Bert Holmi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

13:55 29.07.2015

21.augustil 2015 kell 14:00

Kaitsmisele tuleb EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Bert Holmi väitekiri

„Cultivation of willows (Salix sp.) using residues of the wastewater purification process and biogas production as fertilisers. Pajude (Salix sp.) kasvatamine kasutades väetisena reoveepuhastusprotsessi- ja biogaasi tootmise jääke“

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Baeri majas Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Heinsoo ning oponent prof. Theo Verwijst (Swedish University of Agricultural Sciences). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Konverents TEUK XVII tulekul

13:01 22.06.2015

TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE XVII (TEUK–XVII)

Iga-aastane taastuvenergia alane konverents toimub 12. novembril 2015.a. algusega kell 10.00 Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A). 

Konverentsi fookuses on viimase aja taastuvenergia arendus- ja teadustöö tulemused, täpsemalt keskendume sel aastal tulevale Pariisi kohtumisele ning seal paika pandavate kliimapoliitiliste eesmärkide mõjule Eesti energeetikasektori tulevikus.

Ootame teadureid, doktorante ja magistrante oma uurimistöö tulemusi esitlema. Konverentsi programm on leitav vasakpoolsest menüüst, kuulajaks saab registreeruda SIIN
Ettevõtjad saavad konverentsil demonstreerida erinevate seadmete eksponaate ja uusi tehnoloogiaid, esitleda praktilisi kogemusi ning reklaamida oma tooteid.

Traditsiooniliselt avaldatakse konverentsi artiklite kogumik.

Konverentsil osalemine on tasuta. 

Konverentsi korraldamist toetavad Eesti Taastuvenergia Koda ja Roheline Ülikool. 

Konverents TEUK XVI tulekul

11:15 29.05.2014

Kuueteistkümnes Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (TEUK XVI) konverents toimub 13. novembril 2014.a. Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas. 

Sel aastal on fookuses Eesti energiamajanduse pikaajaline arengukava ning energiasääst ning taastuvenergia lahendused hoonetes, täpsemalt aktiiv- ja passiivlahenduste kombineerimine, mille raames käsitletakse nii vanemate hoonete renoveerimist kui ka uute hoonete ehitamisel integreeritavate taastuvenergia lahenduste kasutamist.  

Ootame teadureid, doktorante ja magistrante oma uurimistöö tulemusi esitlema.

Ettevõtjad saavad konverentsil demonstreerida erinevate seadmete eksponaate ja uusi tehnoloogiaid, esitleda praktilisi kogemusi ning reklaamida oma tooteid. Selleks on vajalik eelnev kokkulepe korraldajatega. 

Konverentsi programmi leiab vasakpoolsest menüüst või klikkides SIIA

Konverentsil osalemiseks on vaja eelnev registreerimine SIIN

 


Eesti Maaülikooli taastuveneriga keskus

Tel (+372) 731 3268, faks (+372) 731 3260, e-post elis.vollmeremu.ee