Kalender

Lähiajal sündmusi tulemas pole.

Koolitus: Euroopa Liidu energeetika valdkonna rahastusvõimalused KOVdele 

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 16:00

EMÜ Metsamaja (Kreutzwaldi 5)

Käsitletavad teemad: Hangete ettevalmistamine, kaugküte, katlamajade renoveerimine. Võimalike investeerimis- projektide ettevalmistamine. PPP - avaliku ja erasektori koostöö.  

Soovitav on inglise keele oskus, kuna osa koolitusmaterjale on inglise keeles. 

Koolitaja: Maria Habicht, Eesti teadusagentuur, EL energeetika tööprogrammi kordinaator

Lisainfo ja eelregistreerimine: http://tek.emu.ee/tegevus/projektid/panel2050/koolitused/