Projektid

BioenergyFarm projekt

Bioenergia talu arendusplaan

Projekti ülesanneteks on anda talunikele ja väikeettevõtjatele struktuurset ja erapooletut informatsiooni bioenergia ja biokütuste tootmisest ja kasutamisest; luua arvutitarkvara, mille abil iga huviline saab otsustada, kas ja millise tehnoloogiaga oleks võimalik tema talus/väikeettevõttes bioenergiat toota ning koolitada igas koostöös osalevas riigis välja spetsialistid, kes aitaks kaasa bioenergia tootmist käsitlevate äriplaanide koostamisele. Projekti ja selles arendatud tarkvaraga saab lähemalt tutvuda http://www.bioenergyfarm.eu/.