Projektid

Kalender

Avatud talude päev Märja farmis

Eesti Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm (Aretuse 6, Märja)

Esitluspäev: Mahe astelpaju-, õuna- ja sõstrakasvatus

Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, Viljandimaa)

BIOGAASI ENERGIATEHNOLOOGIAD

Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Maaülikooli koostööprojekt:

Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine (01.04.2010 – 30.06.2014)

 

Projekti üldeesmärgiks on Eesti kolme suurema ülikooli koostöös välja arendada ühine uurimisgrupp, mis suudaks olla pikaajaline usaldusväärne partner rahvusvahelistes uurimistöödes ja samuti Eesti ettevõtetele anaeroobse kääritamise rakendusuuringute valdkonnas, kust oleks võimalik saada professionaalset tuge erinevates biogaasi tootmisprotsessi puudutavates küsimustes.

 

Projekti tegevused:

 • Taastuvenergia ressursside biogaasi potentsiaali ja erinevate protsessiparameetrite inhibeerivate kontsentratsioonide piirväärtuste hindamine
 • Anaeroobse kooskääritamise protsesside (baassubstraadid on reovee sete ja lägad) ja settevee lämmastikuärastuse optimeerimise katsete teostamine laboratoorsetel katseseadmetel
 • Anaeroobsete kääritamisprotsesside parameetrite seoste analüüs, modelleerimine ja juhtimisalgoritmide väljatöötamine
 • Anaeroobsete kääritamisprotsesside monitooring ja on-line andursüsteemide arendamine.

Biolagunevate jäätmete ja rohtse biomassi biogaasi potentsiaali ning keemiliste parameetrite andmebaasi täiendamine 

 

Pakutavad teenused: 

 • Biomassi ja jäätmete analüüsid
 • Biogaasi potentsiaali määramine
 • Eksperimentaaluuringud pilootseadmetega
 • Kääritusjäägi analüüsid
 • Konsultatsioon

 

Teaduskoostöö võimalused: 

 • Biomassi ja jäätmete ressurss ja omadused
 • Anaeroobse kooskääritamise protsessiskeemide optimeerimine
 • Setteveest ammooniumlämmastiku ärastamine
 • Protsessi mõõte- ja juhtimistehnoloogiate arendamine 

 

Kontaktid:

Peep Pitk (peeppitk@gmail.com; +372 55604106), Biotehnoloogia õppetool, keemiainstituut, Tallinna Tehnikaülikool

Taavo Tenno ( taavo.tenno@ut.ee; +372 56451930), Kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool, keemia instituut, Tartu Ülikool

Argo Normak (argo.normak@emu.ee; +372 53402300), Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool