Sõnnikumajanduse infoseminar

Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut osalevad projektis „Manure Standards“, mille eesmärk on välja töötada rahvusvaheliselt ühtsed juhised sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Seeläbi muudetakse loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, kuna uute sõnnikustandardite rakendamine parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre.

Projektis osalevad kõik otseselt Läänemerd mõjutavad riigid, muuhulgas Venemaa, mis kasutavad täna erinevaid meetodeid orgaaniliste väetiste ja neist pärinevate toitainete koguste arvestamiseks.

 

Projekti Manure Standards seminar toimus 22.jaanuaril 2018.a. algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5, ruum 2A1).

10.30-11.00 Saabumine ja tervituskohv

11.00 Sissejuhatus päeva (projekti tutvustus). Allan Kaasik, EMÜ

11.20 Sõnniku proovivõtu ja -analüüsi metoodikad. Allan Kaasik, EMÜ

11.50 Sõnniku koostise ja koguse arvutuslikud meetodid. Allan Kaasik, EMÜ

12.20 Sõnnikumajanduse ökonoomika. Kalvi Tamm, ETKI

12.40 Sõnnikumajanduse keskkonnamõjud. Alar Astover, EMÜ

13.00-13.30 Diskussioon 

 

Lisaküsimuste puhul pöörduge Allan Kaasiku (allan.kaasik@emu.ee) või Kalvi Tamme (kalvi.tamm@etki.ee) poole.