Uudised

Kalender

Lähiajal sündmusi tulemas pole.

Bert Holmi filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

21.augustil 2015 kell 14:00

Kaitsmisele tuleb EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Bert Holmi väitekiri

„Cultivation of willows (Salix sp.) using residues of the wastewater purification process and biogas production as fertilisers. Pajude (Salix sp.) kasvatamine kasutades väetisena reoveepuhastusprotsessi- ja biogaasi tootmise jääke“

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Baeri majas Veski tn 4, seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Heinsoo ning oponent prof. Theo Verwijst (Swedish University of Agricultural Sciences). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.