Projektid

Kalender

Lähiajal sündmusi tulemas pole.

Projektid

Eesti Maaülikooli taastuvenergia alased projektid uurimisrühmade kaupa. Nimekiri on täiendamisel. 

Allpool on ülevaated olulisematest käivasolevatest projektidest. 

PANEL2050 - PARTNERSHIP FOR NEW ENERGY LEADERSHIP

PARTNERSHIP FOR NEW ENERGY LEADERSHIP

Project funded by the Program Horizon 2020 (H2020-EU.3.3.7.)
The aim of PANEL 2050 project is to create durable and replicable sustainable energy networks at local (municipality/community) level, where relevant local stakeholders collaborate for the creation of a local energy visions, strategies and action plans for the transition towards low carbon communities in 2050. 

BIOGAASI ENERGIATEHNOLOOGIAD

Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Maaülikooli koostööprojekt:

Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine (01.04.2010 – 30.06.2014)

Baltic Manure projekt

Sõnnikuga kaasnevate probleemide muutmine ärivõimalusteks: tuues kokku osapooled ja rikastades teadmisi, soodustades tehnoloogia ja äritegevuse arengut, jagades kasulikke poliitikaalaseid soovitusi ning täiustades sõnniku käitlemist ja kasutamist Läänemere piirkonnas.

BIOREF projekt

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudis käivitus 2011.a. rahvusvaheline miniprojekt "Bioenergiakultuuride erinevate kasutusviiside analüüs ning biomassi olulisus kohalikes tegevuskavades (BIOREF)".

PROGRASS projekt

PROGRASS - NATURA 2000 poollooduslike rohumaade säilimise tagamine läbi bioenergia hajustootmise

Projekti koduleht:  http://www.prograss.eu/

ADORE IT projekt

Info bio-transpordikütuste edendamise projekti Adore-It kohta, kus EMÜ oli eestipoolne partner.

BioenergyFarm projekt

Bioenergia talu arendusplaan

ESTWASTE projekt

Keskkonna-alane eksperimentaalprojekt “Säästlik reoveepuhastamine Eesti väikeasulates” viidi Euroopa Liidu LIFE - Environment programmi toetusel läbi 2002-2006.