Selles peitubki maailma häda, et me ise omal nahal ei tunne, mida me korda saadame. (E.M. Remarque)

TEUK XVIII

 

Konverents Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XVIII (TEUK XVIII)

toimub 10. novembril 2016.a. EMÜ peahoones (Kreutzwaldi 1A). 

 

9.00 – 10.00 Tervituskohv ja registreerimine

 

10.00 – 10.30 2020 ja 2030 aasta energeetika eesmärgid ja vahendid nende täitmiseks – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

10.30 – 11.00 Taastuvenergia ja energiajulgeolek Eestis, pikem perspektiiv  Ettekandja täpsustub. 

11.00 – 11.30 Taastuvenergia100 uuendamine – Rene tammist (Eesti Taastuvenergia Koda)

11.30 – 12.00 Kuidas viimaste aastate areng mõjutab tuuleenergeetikat pikemas perspektiivis – Martin Kruus (OÜ Nelja Energia)

 

12.00-13.00 Lõuna, posterettekanded

 

13.00 – 13.20 Energiaturg ja avalik planeerimine – Antti Roose (täpsustub)

13.20 – 13.40 Energiaturuga seotud sotsiaalmajanduslikud probleemid ja lahendused – Aivo Lokk (täpsustub)

13.40 – 14.00 Kuidas kaasata paremini kohalikku kogukonda. – Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon)

14.00 – 14.20 Teadmistepõhise ehituse tippkeskus ZEBE – ettekandja täpsustub

14.20 – 14.40 Energeetika linnaruumis - Nutika linnaosa projekt Tartus – Raimond Tamm (Tartu Linnavalitsus) 

14.40 – 15.00 Kuidas toetab taastuvenergia arengut elektrituruseaduse uuendamine – MKM (täpsustub)

 

15.00 – 15.30 Kohvipaus

 

15.30 – 16.30 Diskussioon "Elektrituruseaduse vastuolud ning visioonid arenguks aastani 2030" 

 

16.30-16.45 Päeva kokkuvõte 

Eesti Maaülikooli taastuveneriga keskus

Tel (+372) 731 3268, faks (+372) 731 3260, e-post elis.vollmeremu.ee