Konverents Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XVIII (TEUK XVIII)

toimub 10. novembril 2016.a. EMÜ peahoones (Kreutzwaldi 1A). 

 


 

Moderaator Peep Siitam

9.00 – 10.00 Tervituskohv ja registreerimine

 

10.00 – 10.30 2020 ja 2030 aasta energeetika eesmärgid ja vahendid nende täitmiseks – Madis Laaniste, Energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)

10.30 – 11.00 Poliitiline vaade taastuvenergia arendamisele ja uuele elektrituruseadusele – Kalle Palling (Riigikogu majanduskomisjon)

11.00 – 11.30 Taastuvenergia100 uuendamine – Rene Tammist (Eesti Taastuvenergia Koda)

11.30 – 12.00 Kuidas viimaste aastate areng mõjutab tuuleenergeetikat pikemas perspektiivis – Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon)

 

12.00-13.00 Lõuna, posterettekanded

 

13.00 – 13.20 Maakonna- ja üldplaneeringu mandaat uues energiageograafias – Antti Roose (Tartu Regiooni Energiaagentuur)

13.20 – 13.40 Taastuvenergia100 sotsiaalmajanduslikud mõjud – Aivo Lokk (Utilitas OÜ)

13.40 – 14.00 Kuidas kohalikku kogukonda paremini kaasata – Martin Kruus (Nelja Energia AS) 

14.00 – 14.20  Turba ja puidu, kui kütuste kasutamise mõju kliima seisukohast EU õigusruumis – Erki Niitlaan (Eesti Turbaliit)

14.20 – 14.40 Energeetika linnaruumis - Nutika linnaosa projekt Tartus – Raimond Tamm (Tartu Linnavalitsus) 

 

14.40 – 15.15 Kohvipaus

 

15.15 – 15.30 Kuidas toetab taastuvenergia arengut elektrituruseaduse uuendamine – MKM (täpsustub)

15.30 – 15.45 Lihtsad ja praktilised „tööriistad“ taastuvenergia edendamiseks – River Tomera, Taastuvenergia talituse juhataja (Elering AS)

15.45 – 16.30 Diskussioon "Elektrituruseaduse vastuolud ning visioonid arenguks aastani 2030" Osalevad esindajad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Eleringist, Eesti Taastuvenergia Kojast. 

Konverentsi lõpetamine

 

16.30-16.45 Päeva kokkuvõte