Konverents Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XIX (TEUK XIX)

toimub 2. novembril 2017.a. EMÜ peahoones (Kreutzwaldi 1A). 

Jälgi konverentsi videoülekannet maaülikooli videoserverist või DelfiTVs. 

Innovatsioon taastuvenergeetikas


 

9.00-10.00 Tervituskohv ja registreerimine

10.00 Avasõnad

10.10-10.40 Innovatsioon taastuvenergeetikas. Lahendused ja väljakutsed. Enn Lust ( Tartu Ülikool)

10.40-11.10 Taastuvenergia ettevõtte kogemus ja visioon, kuidas asju võiks paremini teha. Martin Kruus (AS Nelja Energia)

11.10-11.40 Rahvusvaheline Energiaagentuur kui energiainnovatsiooni mootor​. Peter Gornischeff (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja IEA ja OECD juures)

11.40-12.00 Energeetika T&A&I rahastamine. Maria Habicht (Eesti Teadusagentuur)

12.00-13.00 Lõuna. Lõunapausil aulas noorte leiutajate klipid.

13.00-13.15 Päikeseenergia sektori suundumused. Andres Meesak (Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon)

13.15-13.25 Innovatsioon päikeseenergeetika lahendustes koostöös TTÜ teadlastega. Andre Lindvest (Ubik Solutions OÜ)

13.25-13.35 Elektrit tootev tee. Malle Krunks (TTÜ)

13.35-13.50 Innovatsioon tuuleenergeetikas. Tuuliki Kasonen (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon)

13.50-14.00 Väiketuulikute areng Eestis ja maailmas. Sergei Melentjev (Tuge Energia)

14.00-14.15 Efektiivsetest bio-kütuselisanditest, nende tehnoloogiatest, kasutusest ja mõjust Eesti majandusele. Raul Raudsepp (TLÜ, NordBioChem)

14.15-14.35 Kohvipaus

14.35-14.50 Arengutest vesinikuenergeetikas. Enn Lust (Tartu Ülikool)

14.50-15.00 Superkondensaator kui üks energia salvestamise tehnoloogia​. Mati Arulepp (Skeleton Technologies OÜ)

15.00-15.20 Biometaani tulevikuväljavaated. Ahto Oja (Eesti biogaasi assotsiatsioon)

15.20-15.40 Innovatsioon kaugküttes. Priit Koit (Utilitas AS)

15.40-15.50 Tartu kaugjahutus. Margo Külaots (Fortum Tartu)

15.50-16.05 Eesti digitaalse energia pilootriigina​. Georg Rute (Eleringi digitaliseerimise valdkonna juht)

16.05-16.45 Lõpudiskussioon tulevikuenergeetikast – Innovatsioon taastuvenergeetikas. Moderaator Rene Tammist

Peter Gornischeff (IEA). Martin Kruus (Nelja Energia AS). Alo Allik (EMÜ). Johann Gustav Lend (Aasta tehnikaüliõpilane 2014) ...