Kalender

TEUK XX

Eesti Maaülikooli peahoone aula

Infopäev: Biometaan transpordikütusena

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:00

EMÜ Metsamaja (Kreutzwaldi 5)

Keskkonnainvesteeringute Keskus koos Maaülikooliga korraldavad kodumaiste keskkonnasõbralike taastuvkütuste tutvustamise raames teabepäeva  ROHEGAAS 2018  24. jaanuaril 2018 Eesti Maaülikoolis (Metsamaja, Kreutzwaldi 5, ruum täpsustub). 

Vaata lisa: http://tek.emu.ee/tegevus/uritused/

Infopäeval antakse ülevaade erinevaist riigipoolsetest jõustatud toetusmeetmetest, mille koosmõjul on tänaseks faktiliselt käivitumas nii biometaani tootmine, jaotamine kui ka tarbimine. Kuuleme ka täpsemalt, kuidas miski neist üksikuna toimib ja millise panuse tarbimisahelas annab. Biogaasi ja -metaani tootjatelt saame infot objektiivsete arengute kohta, ettekanded on nii autofirmade kui ka gaasiautode hooldusega tegelevate ettevõtete poolt.