Käsiraamatud

Kalender

Senati istung

Peahoone aula (F. R. Kreutzwaldi 1A)

Trükis Biogaasijaamade ohutus

Eesti Põllumeeste Keskliit koostöös EMÜ taastuvenergia keskusega andis 2012.aastal eesti keeles välja trükise "Biogaasijaamade ohutus".

Käesolev eestikeelne trükis on välja antud biogaasijaamade ohutuseeskirjade tutvustamiseks Saksamaal, millele toimetajad on lisanud infot Eesti õigusaktide kohta. Selle aluseks on põllumajandustootjate ametiühingute poolt Saksamaal välja antud ohutuseeskirjad “Technische Information 4, Sicherheitsregeln für Biogasanlagen”, milles selgitatakse ja täpsustatakse nõudeid biogaasijaamade rajamisele ja käitamisele. Juhendis antakse näpunäiteid projekteerimisbüroole, ehitusfirmale, operaatorile ja omanikule 0,1 baarist väiksema töörõhuga põllumajanduslike biogaasijaamade kohta.

Biogaasi käsiraamat

Eesti Põllumeeste Keskliit andis eesti keeles välja biogaasiraamatu "Käsiraamat: Biogaasi tootmine ja kasutamine" koostöös Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Põllumajandusministeeriumi ja Eesti Maaülikooliga.

Käsiraamat energiavõsa kasvatamisest

Eesti Maaülikooli teadlaste eestvõttel ja ELi 6. raamprogrammi toel on valmis saanud õppematerjalide komplekt energiavõsa kasvajatele, töötlejatele ja keskkonnaametnikele.