Kasulikud materjalid

Kalender

Avatud talude päev Märja farmis

Eesti Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm (Aretuse 6, Märja)

Esitluspäev: Mahe astelpaju-, õuna- ja sõstrakasvatus

Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, Viljandimaa)

Ülevaatelised uuringud

Siia on koondatud Maaülikooli poolt tehtud ülevaatelised uuringud taastuvenergia vallas. Nimekiri on pidevalt täiendamisel.

J.Olt jt. 2008 - Põllumajandusettevõttes taimeõli tootmine ja omatarbeks kasutamine mootorikütusena kombineeritult kvaliteetse loomasööda tootmisega

M. Ragwitz et.al, 2005 - Analysis of the EU renewable energy sources` evolution up to 2020 (FORRES 2020)

K. Heinsoo jt., 2005 - Biokütuste tootmise ja kasutamise riikliku programmi ettevalmistamine
 

2007.a. tehti Maaelu Edendamise Sihtasutuse tellimuse alusel "Biomassi ja Bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013" alusel mitmeid uuringuid. Täpsemalt on kõik uuringud leitavad BioenergyBaltic-kodulehelt.

Uuring "Maaressurss".

Uuring: "Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-tarbimise juures tekkiva biomassi ressursi hindamine".

Uuring: "Rohtsed energiakultuurid Eestis"

Uuring: "Puittaimede kasutusvõimalused energiakultuurina Eestis"