Töörühmade kontakt

Kalender

Senati istung

Peahoone aula (F. R. Kreutzwaldi 1A)

Eesti Maaülikoolis taastuvenergia valdkonnaga tegelevad uurimisrühmad ja nende esindajad ning kontaktandmed

  • Kiirekasvuliste pajuliikide energiavõsa kasvatamis- ja kasutamisvõimalused; Biomass pool-looduslikelt kooslustelt:

Katrin Heinsoo: tel. 747 7172, e-post: katrin.heinsoo@emu.ee

  • Kiirekasvuliste lehtpuude kasvatamine:

Hardi Tullus: tel. 731 3795, e-post: hardi.tullus@emu.ee

  • Biomass rohttaimedest ja traditsioonilistest põllukultuuridest:

Henn Raave:  e-post: henn.raave@emu.ee

  • Pool-looduslike koosluste produktsioon ja majandamine:

Marek Sammul: tel. 742 8619, e-post: marek.sammul@emu.ee

  • Biomass traditsioonilisest metsamajandusest, biokütuste ressurss ja tootmistehnoloogiad:

Peeter Muiste: tel. 731 3101, faks 7313156, e-post: peeter.muiste@emu.ee

  • Biomassi koristuse ja koristusjärgse töötlemise tehnoloogiad:

Jüri Olt: tel. 731 3358, e-post: jyri.olt@emu.ee

  • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine:

Andres Annuk: tel. 731 3322, e-post: andres.annuk@emu.ee

  • Eesti rohtse biomassi ja jäätmete biokonversioon ja biogaasi tootmine:

*

  • Maamajanduse uuringud, põllumajandustoodangu omahinna- ja turuanalüüsid ning ettevõtete majandusanalüüsid:

Ülle Roosmaa: tel. 731 3046, faks 731 3300, e-post: ylle.roosmaa@emu.ee