Tulemused

Projekti Manure Standards raames töötatakse välja mitmed praktiliselt kasulikud tööriistad ja juhendid. Eestikeelsed neist leiab siit leheküljelt. Ingliskeelsed versioonid leiab projekti kodulehelt

 

Sõnniku regionaalne arvutusvahend

SIIT saab alla laadida regionaalse sõnniku koostise ja emissioonide arvutusvahendi (inglise keeles). See ei sobi talu tasemel emissioonide ja sõnnikunäitajate arvutamiseks!. 

SIIT leiab juhendi selle kasutamiseks. 

Sõnniku arvutusvahend farmide jaoks

Arvutusvahend võimaldab massi-bilansi meetodil kalkuleerida veiste, sigade, ja kodulindude (munakanad, broilerid ja noorlinnud) sõnniku produktsiooni aastas, samuti sõnniku keemilise koostise näitajaid looma, loomapidamishoone ja sõnnikuhoidla tasemel. Algoritmid, mida kasutatakse looma tasemel arvutustes, pärinevad Taani vastavast süsteemist  (DIAS report no 7)

SIIT saab alla laadida arvutusvahendi (kokkupakitud zip-kaust). 

SIIT saab alla laadida arvutusvahendi juhendi (PDF).

Käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest

Peatset valmib eesti keeles käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest "KUIDAS SÕNNIKUT KÕIGE OTSTARBEKAMALT KASUTADA?". Trükis valmis koostöös HELCOM Agri töörühmaga. 

Trükise ingliskeelse versiooni leiab SIIT.

Trükise eestikeelse versiooni leiab SIIT

Juhend sõnnikuproovide võtmiseks

Peatselt valmib eestikeelne käsiraamat sõnnikuproovide võtmiseks. 

Trükise ingliskeelne versioon on leitav SIIT

Trükise eestikeelne versioon on leitav SIIT