Tegevus

Keskuse nõukogu ja põhimäärus

Siit leiate keskuse nõukogu nimekirja ning keskuse tegevuse aluseks oleva põhimääruse.

Taastuvenergiaalased uurimissuunad Eesti Maaülikoolis

Siit leiab ülevaated Eesti Maaülikoolis tegelevatest taastuvenergia alastest peamistest uurimissuundadest:

Eesti Maaülikoolis kaitstud taastuvenergiaalased magistri- ja doktoritööd

Siia alla on koondatud enamik Eesti Maaülikoolis kaitstud taastuvenergia alastest magistri- ja doktoritöö pealkirjadest. Uuendame nimekirja jõudumööda. Tööd ise asuvad vastavates instituutides. Doktoritööd on kättesaadavad Maaülikooli raamatukogus. 

Koostööpartnerid

Siit leiate EMÜ taastuvenergia keskuse peamised koostööpartnerid.

Väljasõidud

Siia oleme koondanud huvitavamate taastuvenergia alaste väljasõitude ülevaated.