Tegevus

Kalender

Akadeemiline aktus

Peahoone (Fr. R. Kreutzwaldi 1a) aula

Keskuse nõukogu ja põhimäärus

Siit leiate keskuse nõukogu nimekirja ning keskuse tegevuse aluseks oleva põhimääruse.

Taastuvenergiaalased uurimissuunad Eesti Maaülikoolis

Siit leiab ülevaated Eesti Maaülikoolis tegelevatest taastuvenergia alastest peamistest uurimissuundadest:

Väljasõidud

Siia oleme koondanud huvitavamate taastuvenergia alaste väljasõitude ülevaated.