Tegevus

Kalender

Koolitus "Kuidas arendada õppija koostööoskust?"

Fr. R. Kreutzwaldi 1A auditoorium 0015

Keskuse nõukogu ja põhimäärus

Siit leiate keskuse nõukogu nimekirja ning keskuse tegevuse aluseks oleva põhimääruse.

Taastuvenergiaalased uurimissuunad Eesti Maaülikoolis

Siit leiab ülevaated Eesti Maaülikoolis tegelevatest taastuvenergia alastest peamistest uurimissuundadest:

Väljasõidud

Siia oleme koondanud huvitavamate taastuvenergia alaste väljasõitude ülevaated.