Projektid

Projektid

Vasakult menüüst leiab info suuremate käimasolevate projektide kohta. 

Allpool on ülevaated olulisematest lõppenud projektidest. 

Eesti Maaülikooli taastuvenergia alased projektid uurimisrühmade kaupa. Nimekiri on täiendamisel. 

BIOGAASI ENERGIATEHNOLOOGIAD

Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Maaülikooli koostööprojekt:

Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine (01.04.2010 – 30.06.2014)

Baltic Manure projekt

Sõnnikuga kaasnevate probleemide muutmine ärivõimalusteks: tuues kokku osapooled ja rikastades teadmisi, soodustades tehnoloogia ja äritegevuse arengut, jagades kasulikke poliitikaalaseid soovitusi ning täiustades sõnniku käitlemist ja kasutamist Läänemere piirkonnas.

BIOREF projekt

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudis käivitus 2011.a. rahvusvaheline miniprojekt "Bioenergiakultuuride erinevate kasutusviiside analüüs ning biomassi olulisus kohalikes tegevuskavades (BIOREF)".

PROGRASS projekt

PROGRASS - NATURA 2000 poollooduslike rohumaade säilimise tagamine läbi bioenergia hajustootmise

Projekti koduleht:  http://www.prograss.eu/

ADORE IT projekt

Info bio-transpordikütuste edendamise projekti Adore-It kohta, kus EMÜ oli eestipoolne partner.

BioenergyFarm projekt

Bioenergia talu arendusplaan

ESTWASTE projekt

Keskkonna-alane eksperimentaalprojekt “Säästlik reoveepuhastamine Eesti väikeasulates” viidi Euroopa Liidu LIFE - Environment programmi toetusel läbi 2002-2006.