Projektid

Kalender

Avatud talude päev Märja farmis

Eesti Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm (Aretuse 6, Märja)

Esitluspäev: Mahe astelpaju-, õuna- ja sõstrakasvatus

Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, Viljandimaa)

BIOREF projekt

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudis käivitus 2011.a. rahvusvaheline miniprojekt "Bioenergiakultuuride erinevate kasutusviiside analüüs ning biomassi olulisus kohalikes tegevuskavades (BIOREF)".

Projektis töötavad koos EMÜga veel kahe Euroopa piirkonna uurimis- ning energiaagentuurid – FUNDACIÓN CARTIF ja APEA Castilla y León’i maakonnast (Hispaania) ja CERTH/ISFTA Lääne-Makedooniast (Kreeka).

Projekt kestab septembrini 2012 ning tegutseb BIO-EN-AREA projekti raames. Projekti rahastatakse INTERREG IVC programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.

BIOREF PROJEKTI EESMÄRGIKS ON:

• määratleda iga regiooni jaoks potentsiaalsed energiakultuurid;
• selgitada välja tööstuslikuks tootmiseks sobivad kõrge lisandväärtusega biotooted;
• analüüsida töötlemisel tekkivate kõrvalproduktide kasutamisvõimalusi energeetikas;
• ergutada projektis osalevate piirkondade tööstust võimalikult mitmekesiselt kasutama energiakultuuridest saadavat biomassi.

PROJEKTI TULEMUSENA:

• elavneb biomassi mitmekülgne kasutamine osalevates piirkondades;
• suurenevad biomassi tootjate, tööstuse ja planeerijate teadmised biomassi mitmekesise kasutamise võimalustest;
• suureneb piirkondade konkurentsivõime ning kaasajastatus;
• toimub teadmiste vahetus osalevate piirkondade vahel, olles positiivse mõjuga kohalikele bioenergia tegevuskavadele.
 
Eesti Maaülikool valis täpsemaks analüüsiks päideroo (Phalaris arundinacea).
 
PEAMISED ELLUVIIDAVAD TEGEVUSED ON:
• iga piirkonna energiakultuuride määratlemine ning iseloomustamine;
• biomassi mitmekesise kasutamise meetodite määratlemine ja kirjeldamine;
• väärindamisprotsessi kõrvalsaaduste säästlik kasutamine energeetikas;
• erinevate kasutusvõimaluste majanduslik analüüs;
• metodoloogilise juhendi koostamine biomassi mitmekesiseks kasutamiseks osalevates piirkondades;
• projekti raames koostatava info levitamine töötubade, seminaride ning temaatilise käsiraamatu kaudu biomassi tootjatele, tööstusele ning planeerijatele.
 
Projekti tutvustava infovoldiku saab alla laadida siit: PDF
 
Projekti käigus valminud Biomassi väärindamise käsiraamatu saab alla laadida siit: PDF