Projektid

Kalender

Avatud talude päev Märja farmis

Eesti Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm (Aretuse 6, Märja)

Esitluspäev: Mahe astelpaju-, õuna- ja sõstrakasvatus

Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, Viljandimaa)

ESTWASTE projekt

Keskkonna-alane eksperimentaalprojekt “Säästlik reoveepuhastamine Eesti väikeasulates” viidi Euroopa Liidu LIFE - Environment programmi toetusel läbi 2002-2006. 

Projekti raames rajatakse kolm reoveepuhastit: kaks Kadrina valda Kihlevere ja Vohnja küladesse Lääne-Virumaal ja üks Kambja asulasse Tartumaal. Taoline reovee puhasti koosneb reeglina kolmest osast: a) septik, b) biotiigid mikrobioloogiliseks töötluseks ja c) taimkattefilter. Kambja reoveepuhasti jätkab oma tööd asula reovee puhastamisel tänaseni. Tehtud töödest ja uuringutest loe lähemalt www.zbi.ee/life