Manure Standards

Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut osalevad projektis „Manure Standards“, mille eesmärk on välja töötada rahvusvaheliselt ühtsed juhised sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Seeläbi muudetakse loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, kuna uute sõnnikustandardite rakendamine parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre.

Projekti kestvus on 1.10.2017–31.12.2019.

 

Projektis osalevad kõik otseselt Läänemerd mõjutavad riigid, muuhulgas Venemaa, mis kasutavad täna erinevaid meetodeid orgaaniliste väetiste ja neist pärinevate toitainete koguste arvestamiseks.

Väga oluline on arvestada kõigi sihtrühmade soovidega, mistõttu viiakse kõik tegevused läbi projektis osalevate partnerite ja assotsieerunud organisatsioonide ja teiste oluliste teadus-, põllumajandus-, nõuande- ja poliitikaid kujundavate organisatsioonide tihedas koostöös. Seejuures publitseeritakse juhendid nii inglise kui ka osalevate riikide riigikeeltes ja levitatakse projekti üritusel, publikatsioonides ja interneti vahendusel. Lisaks koostatakse proovivõtmise kohta juhendav film, kus demonstreeritakse proovivõtmise protseduuri praktikas. 

 

Projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region programm.