Kontaktid

Täpsema info soovi korral tasub ühendust võtta: 

 

Tööprogramm 2: Juhendmaterjal sõnnikuproovide võtuks ja analüüsiks

Tööprogramm 3: Sõnnikunäitajate kalkulaator

Allan Kaasik: allan.kaasik@emu.ee, tel 731 3425

Kabinet: Kreutzwaldi 62 - B-103

 

Tööprogramm 4: Sõnnikustandardite kasutamise mõju analüüs

Alar Astover: alar.astover@emu.ee, tel 731 3546

Kabinet: Kreutzwaldi 5 - D115

 

Kommunikatsioon ja üritused: 

Elis Vollmer, elis.vollmer@emu.ee, tel 731 3268

Maria Soonberg, maria.soonberg@emu.ee