SPINNO+ projekt

SPINNO+ programm

Alates 2008.a. septembrist tegutseb taastuvenergia keskus SPINNO+ projekti all. Siit leiab lisainfot selle kohta.

Taastuvenergia keskuse tegevused SPINNO+ projekti raames

Spinno+ tugiteenused, mida EMÜ taastuvenergia keskus pakub oma töörühmadele.

EMÜ projekt "Teadmistepõhine biomajandus"

Projekti peamised eesmärgid:

Ülikoolis teadmiste- ja tehnoloogiasiirde funktsiooni jätkusuutlikkuse hoidmine ja tõstmine. Teadmiste ja oskustega seotud ülikoolis väljatöötatud intellektuaalomandi ärilistel eesmärkidel rakendamise kvaliteedi ja mahu tõstmine. Tehnoloogia- ja teadmistesiirde teenuste osutamiseks vajaliku inimressursi ja nendevaheliste koostöömehhanismide väljakujundamise ja toimimise toetamine.