Üritused

Kalender

Senati istung

Peahoone aula (F. R. Kreutzwaldi 1A)

Siia oleme koondanud ülevaate EMÜ taastuvenergia keskuse korraldatavatest seminaridest ja infopäevadest. Projektide raames korraldatavad koolitused on vasakul menüüs Projektide all täpsemalt lahti kirjutatud, seega tasub sinna ka vaadata. 


 

Infopäev: Biometaan transpordikütusena

Keskkonnainvesteeringute Keskus koos Maaülikooliga korraldas kodumaiste keskkonnasõbralike taastuvkütuste tutvustamise raames infopäeva ROHEGAAS 2018. Infopäev toimus 24. jaanuaril 2018 Eesti Maaülikoolis (Metsamaja, Kreutzwaldi 5, ruum 2C1, Tartu).

Infopäeval anti ülevaade erinevaist riigipoolsetest toetustest, mille koosmõjul on tänaseks käivitunud nii biometaani tootmine, jaotamine kui ka tarbimine transpordikütusena. Kuulsime ka täpsemalt, kuidas miski neist üksikuna toimib ja millise panuse tarbimisahelas annab. Biogaasi ja -metaani tootjatelt saime infot objektiivsete arengute kohta, ettekanded olid nii autofirmade kui ka gaasiautode hooldusega tegelevate ettevõtete poolt.

Infopäev oli suunatud kõigile, kes hoolivad meie elukeskkonna puhtusest ja selle jätkusuutlikkusest ning on valmis selle nimel täna andma oma panuse. 

Toetuse taotlemise võimaluste kohta saab lisainfot KIKi kodulehelt

Infopäeva fotosid näeb KIKi Facebooki lehelt

 

 

 

 

Toetajad: