TEUK ettekanded

Kalender

Avatud talude päev Märja farmis

Eesti Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarm (Aretuse 6, Märja)

Esitluspäev: Mahe astelpaju-, õuna- ja sõstrakasvatus

Polli Aiandusuuringute Keskus (Polli, Viljandimaa)

TEUK XII ettekanded

Siit saab alla laadida 11. novembril 2010.a. toimunud TEUK XII konverentsi ettekanded PDF-formaadis.

Hendrik Voll „TTÜ energia- ja sisekliimalabor. Energiasääst passiivse arhitektuurilise jahutuse ja/või küttemeetodite kavandamise abil“

Annes Andresson “Küttepuu soojusenergia allikana Eesti kodudes“ (PDF puudub)

Ülo Kask, Triin Aavik „Pilliroo energeetilise kasutamise tehnilis-majanduslikud ja keskkonnakaitselised aspektid“

Lembit Vali, Dimitri Vassiljev „Eesti energiasüsteemi töökindluse tagamine pumphüdroakumulatsioon-elektrijaama abil“

Teolan Tomson, Mikk Maivel „Päikeseenergeetika ühingu perspektiiv Eestis“

Anne Menert „Biolagunevate jäätmete fermentatsioon taastuvate energiaallikate saamiseks“

Hillar Toomiste „Energia, elukeskkond ja reoveepuhastus“

Ahto Oja „Taastuvelektri fikseeritud ostuhind 2kr/kWh biogaasijaamade puhul muudab biogaasitootmise Eestis tasuvaks. Särevere bioenergiaühistu eelteostatavuse uuringu näitel“

Argo Normak jt. „Metaanitootlikkuse potentsiaali andmebaas“ (PDF puudub)  Info leitav labori kodulehelt.

Tiit Kallaste, SEIT "Energiatarbija käitumise mõjutamine säästlikkuse suunas. EK 7.RP projekt"

Peep Siitam, ETEA „Taastuvenergia toetused, muudatuste põhjendatus ja võimalik mõju tuuleenergia arengule“

Andres Taukar, EJKÜ"Biokütustel töötavad koostootmisjaamad, nende roll energia julgeoleku ja taastuvenergia eesmärkide täitmisel"

Priit Mikelsaar, EBA „Biogaasi-projektide teostatavus Eestis“