TEUK ettekanded

TEUK XVI ettekanded

Siit saab alla laadida 13. novembril 2014.a. toimunud TEUK XVI konverentsi ettekanded PDF-formaadis.

Lisaks on võimalik konverentsi järelvaadata DelfiTVs http://tv.delfi.ee/arileht/vaata-uuesti-taastuvenergia-aastakonverentsi-fookuses-oli-energiamajanduse-pikaajaline-arengukava.d?id=70151401

 

Jako Reinaste (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) – Energiamajanduse väljakutsed 2030 

Jaanus Uiga (Eesti Arengufond; EMÜ) – Mis oleks siis, kui…? ENMAK 2030 valikukohad.

Rene Tammist (ETEK) – Millest sõltub taastuvenergia areng Eestis?

Kalle Virkus (TREA) – Omaenergia 2050 - Lõuna-Eesti energiasõltumatuse kontseptsioon

Lauri Tammiste (KIK) – Energiateenuse ettevõtted (ESCOd) Eestis

Mihkel Loorits (Tuuleenergia klaster) – Juhtumiuuringud hiljuti Eestisse püstitatud väiketuulikute näitel

Alo Allik (EMÜ) – Väiketuuliku optimaalne mastikõrgus

Timo Kikas (EMÜ) - Ülevaade biokütuste alasest tehnoloogiaarendusest Eesti Maaülikoolis

Maido Märss (EMÜ) – Mikrotootmisjaamaga eramu elektrienergia tarbimise ja tootmise analüüs

Teolan Tomson (TTÜ) – Päikesekiirgus maa poole suunatud kaldega pindadel

Valeri Saikovski (TTÜ) – Taastuvenergia kasutamine hoone elektrisüsteemis

Ahto Oja (Eesti Biogaasi Assotsiatsioon) – Biometaani teekaart 2030 ja biometaani toetamise seadusandlikud võimalused Eestis – kuidas punnseisust välja tulla?

Villem Vohu (Eesti Arengufond) – Kasutusest väljast oleva põllumajandusmaa ressurss, struktuur ja paiknemine

Pille Arjakas (Tallinna Energiaagentuur) – Elamumajanduse valdkonna stsenaariumid ja analüüsi peamised tulemused

 

Leo Saluste sõnavõtt TEUKil teemal Bioenergia regioonid Eestis

Lisamaterjal L. Saluste stendiettekande juurde.