TEUK XXIII
Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XXIII

11. novembril 2021
Tartus, Eesti Maaülikoolis

Konverentsil osalmine eelregistreerimise alusel. Kontrollime kohapeal COVID-19 sertifikaate, et tagada külastajate turvalisus.

Konverentsist toimub ka videoülekanne. Ülekanne EMÜ videoserveris. 

Veebis konverentsi jälgimisel saab oma küsimused edastada Sli.do kaudu. Sli.do kood on #405679.

 

9.00-10.00 Tervituskohv ja registreerimine

10.00 Avasõnad. 

 

10.05-12.30 I sessioon. Tee, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.​ Kõrge elektrihinna maandamine taastuvenergia lahenduste abil. Modereerib Mihkel Annus

10.05-10.30 ’Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Taastuvenergia sektori 10 aastat’ Rene Tammist, Utilitas AS arendusjuht, endine Eesti Taastuvenergia Koja juhataja

10.30-10.50 ’Riskide maandamine Eesti energeetikasektoris. Kuidas tagada tarbija varustuskindlus?’ Erkki Sapp, Elering

10.50-11.00 ’Poliitikute roll elektrihinna maandamisel’ Jevgeni Ossinovski, riigikogu liige

11.00-11.10 ’Eesti energiapoliitika ja elektri hind’  Jaanus Uiga, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

11.10-11.20 ’Erasektori roll elektrihinna maandamisel’ Priit Lepasepp, Sunly

11.20-12.30 Diskussioon: Elektri hinna tõusu õppetunnid. Kuidas edasi?

Osalevad: Rene Tammist, Erkki Sapp, Jevgeni Ossinovski, Jaanus Uiga ja Priit Lepasepp. Modereerib Mihkel Annus.

 

12.30-13.30 Lõuna

 

13.30-15.30 II sessioon. Saatan peitub detailides – Energiaturu tasakaalustamine praktikas. Modereerib Mihkel Annus

13.30-13.50 ’Elektriautod elektrivõrgus – võimalused ja ohud’ Rain Neemlaid, Eleport

13.50-14.10 ’Praktilised soojussalvestuse lahndused kaugküttes ja –jahutuses’ Margo Külaots, GREN

14.10-14.30 ’Targa linna teenuste osutamine munitsipaalelektrivõrkude abil’ Tarmo Korõtko, Taltech

14.30-14.50 'Kliima eesmärkide täitmine elusloodust ohtu seadmata’ Ivo Krustok, Keskkonnaministeerium

14.50-15.10 'IRENES – Taastuvenergia planeerimine minimaalse mõjuga ökosüsteemidele' Elis Vollmer, EMÜ TEK

15.10-15.30 Päeva kokkuvõte ning ETEKi vaade tulevikku. Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja

 

Päeva ja arutelud lõpetab suupistelaud ja Eesti Taastuvenergia Koja 10. juubeli tähistamine!

 


Konverentsi korraldamist toetavad Euroopa Komisjon, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Teadusagentuur, TREA ja EMÜ Roheline Ülikool. Konverentsi finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus.